south wind room details

Chi Tiết Phòng

Standard

STANDARD

500,000  / đêm

Superior

SUPERIOR

600,000  / đêm

Twin S

TWIN SMALL

800,000  / đêm

Twin B

TWIN BIG

1,100,000  / đêm

Hình Tổng Quan