south wind room details

WEB CẦN BÁN VỚI  GIÁ  : 50.000.000đ  

chi tiết phòng

Standard

STANDARD

500,000  / night

Superior

SUPERIOR

600,000  / night

Twin S

TWIN SMALL

800,000  / night

Twin B

TWIN BIG

1,100,000  / night

SOUTH WIND HOTEL

NEARBY VISITS (ĐIỂM THAM QUAN GẦN)

VIDEO CLIP